Egelhuis

De grootste bedreiging voor de egel zijn kou en nattigheid gedurende de wintermaanden en het vroege voorjaar. Deze tijd van het jaar zijn ze gevoelig voor lage temperaturen, vocht en overstromingen. En er bestaat het gevaar dat hun nest verstoord wordt.
Biedt egels daarom een droge en beschutte plek waar ze een nest kunnen maken, waar ze kunnen overwinteren en jongen kunnen grootbrengen.
Onze tuinen worden meestal zo keurig onderhouden, dat er nauwelijks natuurlijke bescherming voorhanden is in de vorm van braamstruiken, heggen en omgevallen bomen. Hierdoor zijn sommige egels geneigd hun nest te bouwen op minder geschikte plaatsen zoals in afvalverbrandingshopen (waar ze kunnen verbranden), composthopen (waar ze doorspit kunnen worden) of in garages en kassen (waar ze opgesloten kunnen worden).

Het egelhuis is ontworpen om egels optimale overlevingskansen te bieden.
Uw hulp is daarbij dringend gewenst. U kunt het huis kant en klaar bestellen bij ons.